Raspoort BV

Wilhelminastraat 56
2011 VP Haarlem

T 023-5314755
F 023-5326278

 www.raspoort.nl
raspoort@raspoort.nl

AFM vergunningnr. 12005804

 


 

Aflossingsvrije hypotheek


U betaalt bij een aflossingsvrije hypotheek alleen hypotheekrente, hetgeen zonder twijfel inhoudt dat u maandelijks de laagste hypotheeklasten heeft. Uw schuld blijft echter ongewijzigd, zodat u aan het einde van de looptijd uw hypotheek dient te verlengen ˛f de nog resterende schuld moet voldoen uit eigen middelen. Dat zou eventueel kunnen gebeuren door verkoop van uw – in waarde gestegen of gedaalde – woning.

Een aflossingsvrije hypotheek is maximaal mogelijk tot zo’n driekwart van de executiewaarde, hetgeen betekent zo’n zestig procent van de vrije verkoopwaarde.