Raspoort BV

Wilhelminastraat 56
2011 VP Haarlem

T 023-5314755
F 023-5326278

 www.raspoort.nl
raspoort@raspoort.nl

AFM vergunningnr. 12005804

 


 

Annu´teiten hypotheek

Bij een annu´teitenhypotheek betaalt u gedurende de gehele looptijd een vast bedrag per betaaltermijn, meestal een maand. Dit vaste bedrag is opgebouwd uit aflossing Ún een deel rente. In het begin zal de betaling dus voornamelijk bestaan uit te betalen rente, aan het einde van de hypotheektermijn zal de betaling daarentegen grotendeels bestaan uit aflossing. Vanwege het feit dat slechts het betaalde rentedeel fiscaal aftrekbaar is, zijn de netto lasten aanvankelijk veel lager dan aan het einde van de looptijd.