Raspoort BV

Wilhelminastraat 56
2011 VP Haarlem

T 023-5314755
F 023-5326278

 www.raspoort.nl
raspoort@raspoort.nl

AFM vergunningnr. 12005804

 


 

Beleggingshypotheek

In grote lijnen komt de beleggingshypotheek neer op een spaarhypotheek, alleen wordt de premie nu belegd in ÚÚn of meerdere door de verzekeraar gevoerde beleggingsfondsen. Met de opbrengst van deze beleggingen moet u op de einddatum de hypotheek aflossen. Deze hypotheekvorm was de laatste jaren sterk in opkomst.

Eigenlijk is deze hypotheek het meest geschikt voor mensen die feitelijk geen hypotheek nodig zouden hebben. U financiert namelijk de aankoop van uw huis met een aflossingsvrije hypotheek, die u op de einddatum aflost met de beleggingsopbrengst uit een levensverzekering. Van een gegarandeerde uitkering is echter geen sprake, deze hypotheekvorm kan zeker bij dalende beurskoersen een bepaald risico met zich meebrengen.

Daarom dient u eigenlijk genoeg kapitaal te bezitten om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Natuurlijk heeft de beleggingshypotheek ook een positief aspect, het rendement van een dergelijke hypotheekvorm kan behoorlijk hoog zijn. Daarnaast is deze hypotheekvorm flexibel voor extra premiestortingen, aanpassingen van de overlijdensrisicoverzekeringen, opname van kapitaal uit beleggingsverzekeringen of overstappen naar andere beleggingsvormen.

De hypotheeklasten voor een beleggingshypotheek kunt u grotendeels zelf bepalen, afhankelijk van de keuze voor welke beleggingsfondsen. De hoogte van de lasten zijn afhankelijk van de overlijdensrisicoverzekering. Bij sommige verzekeraars kunt u kiezen van geen enkele dekking tot volledige dekking. In alle gevallen geldt echter dat hoe lager de lasten waar u voor kiest, hoe hoger de risico’s die u loopt. Vooral bij een lage rentevoet is een beleggingshypotheek het overwegen waard.

Bovendien moet u bij uzelf nagaan of u financieel genoeg vaste grond onder de voeten heeft. Bedenk ook dat een eventuele afkoopwaarde bij een beleggingshypotheek de eerste jaren meestal niet meevalt en dat u – ongeacht de daadwerkelijke opbrengsten – belasting betaalt over het fictieve rendement van uw opbrengsten.