Raspoort BV

Wilhelminastraat 56
2011 VP Haarlem

T 023-5314755
F 023-5326278

 www.raspoort.nl
raspoort@raspoort.nl

AFM vergunningnr. 12005804

 


 

Levenhypotheek

Bij een levenhypotheek, feitelijk een hypotheek op basis van een levensverzekering, lost u niets af. Aan deze hypotheekvorm is een ‘gemengde verzekering’ gekoppeld, die uitkeert als u in leven bent op de einddatum van de hypotheek of indien u v˛˛r die datum komt te overlijden.

Tijdens de gehele looptijd betaalt u rente over de volle hypotheek. De premie voor de verzekering bestaat uit een spaar- plus een risicopremie. Het spaardeel is bedoeld om een kapitaal op te bouwen, waarmee u aan het einde van de volledige looptijd de hypotheek aflost. Indien u het volledige overlijdensrisico afdekt, zorgt de risicopremie er voor dat de nabestaanden niet met een schuld worden opgezadeld indien u voor het aflopen van de hypotheektermijn onverhoopt komt te overlijden.

Het afsluiten van een dergelijke hypotheek vereist enige overwegingen vooraf, zo is de keuze van de verzekeraar belangrijk. Wie tijdens de hypotheekperiode wil overstappen van verzekeraar of hypotheekvorm ondervindt daarvan namelijk altijd financieel nadeel.

Omdat u gedurende de gehele looptijd van de lening niets aflost, blijft bij een ongewijzigde rente uw fiscale aftrekpost ongewijzigd hoog. Dit zorgt er voor dat de netto hypotheeklasten positief worden be´nvloed. Bijkomend fiscaal voordeel is het feit dat u over de gehele hypotheektijd de betaalde hypotheekrente volledig mag aftrekken, de rente die u ontvangt over de spaarpremie is daarentegen (onder bepaalde voorwaarden) belastingvrij.

Deze hypotheekvorm kent echter ook nadelen. De fiscale voorwaarden zorgen dat u indien u eenmaal heeft gekozen voor deze hypotheekvorm weinig kanten meer uitkunt. Ook is de hoogte van de uitkering onzeker. Een deel van de latere uitkering is namelijk niet gegarandeerd omdat deze afhankelijk is van een winstuitkering waarvan de hoogte niet van tevoren vaststaat. Neem ook in overweging dat de afkoopwaarde (uw uitkering) bij voortijdige beŰindiging niet makkelijk is te berekenen en deze in de praktijk meestal tegenvalt.

De levenhypotheek kent een aantal varianten: de traditionele levenhypotheek, de spaarhypotheek en de levenhypotheek op basis van beleggingen.