Raspoort BV

Wilhelminastraat 56
2011 VP Haarlem

T 023-5314755
F 023-5326278

 www.raspoort.nl
raspoort@raspoort.nl

AFM vergunningnr. 12005804

 


 

Lineaire hypotheek

 

Bij een lineaire hypotheek lost u af in gelijke delen, u weet dus precies welk bedrag u maandelijks aflost van uw hypotheekschuld. Bij de gangbare periode van dertig jaar, lost u de aangegane schuld dus af in 360 partjes. Zwaartepunt bij deze hypotheekvorm ligt in de aanvangsfase. U betaalt tenslotte rente over het nog niet afgeloste deel van uw hypotheek, hetgeen relatief hoge aanvangslasten inhoudt. In de beginfase betaalt u immers rente over de dan nog vrijwel geheel openstaande hypotheekschuld. Later wordt dit bedrag steeds minder. Voordeel van deze hypotheekvorm zijn de dalende lasten. De verschuldigde rente wordt steeds minder, bovendien zijn de lasten het hoogst in de periode dat een verandering van uw levenssituatie het meest onwaarschijnlijk is: de nabije toekomst. Dit voordeel impliceert natuurlijk ook het nadeel dat u in de aanvangsfase hogere maandlasten heeft.

De lineaire hypotheek heeft door de opkomst van nieuwe hypotheekvormen de voorbije jaren wel fors aan populariteit ingeboet.