Raspoort BV

Wilhelminastraat 56
2011 VP Haarlem

T 023-5314755
F 023-5326278

 www.raspoort.nl
raspoort@raspoort.nl

AFM vergunningnr. 12005804

 


 

Verzekeringen

Levensverzekeringen: stokpaardje
Als we van enthousiasme spreken in het algemeen, mogen we wel zeggen dat levensverzekering onze liefhebberij is. Onze specialisten zien het als een uitdaging om u door het doolhof van maatschappijen en wettelijke voorschriften te loodsen, om uiteindelijk de juiste vorm te kiezen. Deze levensverzekeringen zijn, zowel zakelijk als privé, letterlijk van levensbelang.
Voor nu, voor uw oude dag en voor uw nabestaanden. Wij letten erop of de fiscus een centje bijdraagt en of wij de maatschappij hebben gevonden die het hoogste rendement geeft.

 

Schadeverzekeringen: uitgekiend
In schadeverzekeringen zijn we na al die jaren helemaal thuis. We kennen de producten als onze broekzak en kunnen dus direct gericht adviseren of in dekking nemen. Verzekeringspakketten van bedrijven hebben wij nog nooit voor niks doorgenomen, zowel hiaten als besparingen zijn haast altijd te vinden.

Meer specialistische verzekeringen, zoals zorg-, transport- en levensverzekeringen sluiten wij als tussenpersoon bij een keur aan eersteklas verzekeraars.

 

Autoverzekering
U bent als automobilist verplicht tot het minimaal afsluiten van een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering). Deze mag u naar eigen visie aanpassen, door bijvoorbeeld het afsluiten van een volledige casco- of een beperkte cascoverzekering. De volledig cascoverzekering vergoedt alle geleden schade aan uw auto en is dus bij uitstek geschikt voor nieuw aangeschafte auto's. De WA-verzekering vergoedt alleen schade die door uw schuld is ontstaan aan medeweggebruikers. Over het algemeen zijn de verzekeringen van de diverse partijen gelijkwaardig, de premies kunnen onderling echter enorm verschillen. Raspoort kan u daarbij helpen zijn en veelal een interessante korting bieden op uw huidige elders lopende autoverzekering.

 

Inboedelverzekering
Inboedelverzekeringen vergoeden schade aan uw inboedel die wordt veroorzaakt door brand, storm, water en diefstal. De meeste inboedelverzekeringen vergoeden de nieuwwaarde van uw beschadigde inboedel. U moet die waarde echter vooraf goed inschatten. Gaat u uit van een te lage waarde, dan bent u namelijk onderverzekerd waardoor u bij schade niet alles vergoed krijgt. Er zijn verschillende soorten inboedelverzekeringen, waarbij een extra uitgebreide inboedelverzekering over het algemeen is aan te raden. Uiteraard helpt Raspoort u graag om een passend advies te geven.

 

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
Wanneer derden schade lijden door uw toedoen, kan het zijn dat u de geleden schade moet vergoeden. Soms kan dat fors in de papieren lopen, vandaar dat het altijd verstandig is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, kortweg AVP, af te sluiten. Hiermee bent u verzekerd voor schade die u als particulier, dus niet tijdens het uitoefenen van uw werkzaamheden, veroorzaakt. Een dergelijke verzekering is bittere noodzaak. Schade kan namelijk bestaan uit smartengeld, ziektekosten, inkomstenderving et cetera. Sinds de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 kunt u als particulier sneller aansprakelijk worden gesteld, reden genoeg om u door Raspoort over deze noodzakelijke verzekering te laten informeren.